Dažai, dekoratyvinis
tinkas, gruntas

Didmeninė ir mažmeninė prekyba apdailos medžiagomis

ES INVESTICIJOS

A.Vinclovo TŪB „Akrileksas“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą „TŪB „AKRILEKSAS“ GAMYBOS PROCESŲ AUTOMATIZAVIMO IR SKAITMENIZAVIMO PROJEKTAS

TŪB „Akrileksas“ - tradicinės chemijos pramonės atstovė. Įmonė užsiima statybinių ir pramoninių dažų gamyba. Produktų asortimentas apima tokias produktų rūšis:

 • Dažai, gruntas metalui;
 • Dispersiniai dažai mineraliniams paviršiams;
 • Dažai, impregnantai ir lakas medienai;
 • Dažai betoniniams paviršiams;
 • Dekoratyviniai tinkai;
 • Pramoninės grindų bei konstrukcijų dangos.

Šiuo metu įmonėje naudojama gamybai skirta įranga yra veikianti, tačiau itin sena, o gamybos procesai yra neinovatyvūs bei neautomatizuoti ir atliekami “rankiniu būdu”. Projekto metu įmonė įsigis naujus modernius įrenginius, kurių dėka bus pagerinta produktų kokybė, bus padidintas veiklų produktyvumas bei įmonės konkurencingumas. Naujos automatizuotos gamybos linijos įdiegimas projekto metu lems sumažintą žaliavų naudojimą, aukštesnės kokybės gaminius bei užtikrins kokybės pastovumą, sumažės brokuotų ir netinkamų naudoti gaminių kiekis.

TŪB „Akrileksas“ įgivendinamo projekto tikslas – Diegiant procesų skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose padidinti įmonės konkurencingumą.

Pagrindiniai projekto uždaviniai:

 • Bendro gamybos proceso pralaidumo didinimas, investuojant į technologijas, susijusias su ribojančių gamybos procesų pralaidumo didinimu. Padidinus ribojančios gamybos procesų pralaidumą, padidėja gaminamos produkcijos kiekis, racionaliau panaudojami materialiniai ir žmogiškieji resursai;
 • Gaminamos produkcijos savikainos mažinimas. Technologija, padedanti sumažinti gaminamos produkcijos savikainą, sudaro sąlygas įmonei arba pigiau parduoti gaminamą produkciją, tokiu būdu dar padidinant gaminamos produkcijos kiekį, arba didinti pelno maržą. Yra galimybė, atsižvelgiant į situaciją rinkoje, derinti abu šiuos variantus ir tokiu būdu siekti finansiškai įmonei geriausio rezultato. Paminėti variantai susiję su padidėjusiu įmonės konkurencingumu ir geresniais finansiniais rezultatais.
 • Taupyti energetines sąnaudas. Energetinių sąnaudų taupymas prisideda prie gaminamos produkcijos savikainos mažinimo ir prie įmonės aplinkosauginės politikos, kuria siekiama plėtoti gamybą darant kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai.
 • Gerinti gaminamos produkcijos kokybę. Aukštesnė produkcijos kokybė, ypač jei tuo pat metu sumažėja ir gaminamos produkcijos savikaina, padidina įmonės konkurencingumą ir pagerina finansinius rezultatus.
 • Mažinti neatitiktinių produktų kiekį, taupyti medžiagas. Šis tikslas tiesiogiai susijęs su gaminamos produkcijos savikainos mažinimu bei kokybės gerinimu.
 • Išplėsti gaminamos produkcijos modifikacijų asortimentą, tokiu būdu geriau patenkinti vartotojų poreikius.
 • Darbuotojų darbo sąlygų gerinimas, vibracijų ir triukšmo mažinimas, gamybos proceso ergonomiškumo didinimas, saugos darbe didinimas.
 • Žmogiškojo faktoriaus įtakos gamybos proceso kokybei mažinimas.
 • Gamybinio proceso lankstumo, galimybės persiorientuoti prie naujų užsakovo reikalavimų, didinimas.

Tik įsigijus naują Automatizuotą dažų gamybos liniją įmanoma skaitmenizuoti įmonės procesus, kadangi esama įranga yra valdoma tik rankiniu būdu ir neturi sąsajų su IT sistemomis. Tuo tarpu nauja Automatizuota dažų gamybos linija, kaip parodė audito išvados, leis iš esmės pagerinti įmonės procesus išnaudojant skaitmenizavimo galimybes. Projekto finansuojamo iš Europos sąjungos struktūrinių fondų vertė – 2 202 500,00 Eur. Finansavimo suma – 988 922,00 Eur. Projekto įgyvendinimo trukmė 34 mėnesiai. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete.

A.Vinclovo TŪB „Akrileksas“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą „TŪB AKRILEKSAS TECHNOLOGINIŲ EKOINOVACIJŲ DIEGIMAS MAŽINANT NEIGIAMĄ POVEIKĮ APLINKAI

TŪB „Akrileksas“ - tradicinės chemijos pramonės atstovė. Įmonė užsiima statybinių ir pramoninių dažų gamyba. Produktų asortimentas apima tokias produktų rūšis:

 • Dažai, gruntas metalui;
 • Dispersiniai dažai mineraliniams paviršiams;
 • Dažai, impregnantai ir lakas medienai;
 • Dažai betoniniams paviršiams;
 • Dekoratyviniai tinkai;
 • Pramoninės grindų bei konstrukcijų dangos.

Šiuo metu įmonėje naudojama gamybai skirta įranga yra veikianti, tačiau itin sena, o gamybos procesai yra neinovatyvūs bei neautomatizuoti ir atliekami “rankiniu būdu”. Projekto metu įmonė įsigis naujus modernius įrenginius, kurių dėka bus pagerinta produktų kokybė, bus padidintas veiklų produktyvumas bei įmonės konkurencingumas. Naujos automatizuotos gamybos linijos įdiegimas projekto metu lems sumažintą žaliavų naudojimą, aukštesnės kokybės gaminius bei užtikrins kokybės pastovumą, sumažės brokuotų ir netinkamų naudoti gaminių kiekis.

TŪB „Akrileksas“ įgivendinamo projekto tikslas – technologinių ekoinovacijų diegimas,

Pagrindiniai projekto uždaviniai:

 • Šiuo projektu numatoma įdiegti naują liniją, skirtą įvairių epoksidinių ir poliuretaninių dangų gamybai, pvz. bus gaminami:
 • dekoratyviniai poliuretaniniai dažai,
 • poliaspartiniai dažai,
 • epoksidiniai dažai,
 • antikoroziniai epoksidiniai dažai,
 • hidrofobinės dangos modifikuotų siloksanų pagrindu,
 • epoksidinės dangos, kietėjančios po vandeniu,
 • epoksidinės cheminės apsauginės dangos, skirtos rezervuarams iš vidaus dengti.

Aukščiau minėtos dangos ir dažai yra sudaryti iš dviejų pagrindinių komponentų (susidedančių iš įvairių cheminių medžiagų ir mišinių), kuriuos sumaišius pradeda formuotis dangos, organinių monomerų pagrindu. Gaminamų dangų sudėtis parenkama, priklausomai nuo norimos gauti dangos pagrindinių funkcinių savybių. Planuojama įsigyti įranga leis per tą patį laiko tarpą pagaminti daugiau produkcijos, atitinkamai sumažinant energijos suvartojimą produkcijos vienetui. Įvertinus nauja įranga gaminamų gaminių bendrą poveikį aplinkai, galima daryti išvadą, kad atnaujinto gaminio gamyba darys ženkliai mažesnį (net kelis kartus) bendrą poveikį aplinkai

Projekto finansuojamo iš Europos sąjungos struktūrinių fondų vertė – 3 299 550,00 Eur. Finansavimo suma – 1 484 797,50 Eur. Projekto įgyvendinimo trukmė 34 mėnesiai. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete.